שיחה
מהירה


חללי תצוגה

עיצוב חללי תצוגה מושפע מהאלמנט המוצג. חייבים להתחשב בו ובקנה מידה שלו. יש לחשוב על הפן המסחרי-מכירתי, על ידי ניצול מקסימלי של שטח והכוונת הקונה למקומות הרצויים בחלל.
כמובן שיש לשמור על שפה עיצובית אחידה ולעיתים גם מוכתבת מהקונספט הכללי של החברה או מחו״ל

תחומים נוספים: